President’s Page

Kyle Jones president@macdougall.org In our mother tongue, fàilte oirbh gu Làrach-lìn Chomann Chlann MhicDhùghaill Ameireaca a Tuath. ‘S e rùn an làraich-lìn seo beagan dualchas nan Dùghallach a shealltainn dhuibh. Tha mi an dòchas gun còrd i ribh. On behalf of the members of the Clan MacDougall Society of North America, I would like to[…]